مجموعه فروشگاهی رست فود با توجه به شرایط اقتصادی و  نیاز مجموعه های فست فود و رستوران و کارخانجات تامین کننده کالاهای رستورانی در جهت توسعه بازار و افزایش فروش این گرو هها با استفاده از اعتبار خود قراردادی را با بانک تجارت در قالب سیستم آسان خرید منعقد نموده که این امکان را به رستوران و فست فود ها می دهد تا از طریق سایت رست فود اقدام به خرید نیازهای خود نموده و مبلغ خرید های خود را تا دو ماه بعد پرداخت نمایند .

شرایط :

رستوران ها و فست فود ها:

رستوران ها و فست فودها می توانند در صورت نیاز به استفاده از این سیستم بعد از باز کردن حساب در یکی از شعب بانک تجارت برای ثبت نام و استفاده از سیستم آسان خرید بانک تجارت اقدام نمایند. در قالب این طرح شرکت ایران کیش بانک تجارت پرداخت های رستوران و فست فود ها به تامین کنندگان داخل سایت رستفود را تضمین می نماید .

وثیقه مورد نیاز می تواند هر یک از موارد:  چک ، سفته ، سهام بانک تجارت و یا حساب سپرده بانکی در بانک تجارت باشد و کارمزد این ضمانت توسط بانک تجارت سالیانه معادل 3 % کل مبلغ خرید می باشد.

مثال : اگر یک رستوران ماهیانه خریدی معادل یک میلیون تومان از سایت رست فود انجام دهد و بخواهد حسابهای خود را 2 ماه یکبار تسویه نماید میزان حساب خود معادل 2 میلیون تومان خواهد بود ، کارمزد سالیانه ضمانت برای این مبلغ 60.000تومان(3 % از مبلغ خرید) می باشد که برای دو ماه کارمزد تقسیم بر شش و معادل 10.000تومان ( ماهی 5000تومان )خواهد بود.

کارخانجات و تامین کنندگان :

تولید کنندگان محترمی که در سایت رست فود ثبت نام و در این سایت کالاهای خود را بفروش می رسانند ، برای استفاده از این تسهیلات که امکان افزایش رقابت پذیری و توسعه بازاریابی و فروش را در حوزه سیستم “هُورکا” بدنبال خواهد داشت می توانند با امضاء قرارداد فی مابین با فروشگاه اینترنتی رِست فود و با کارمزدی معادل 5% در سال فروش خود را در این سایت بصورت مدت دار تا دو ماه افزایش داده و برای دریافت مطالبات خود نیازی به پیگیری از رستوران ها و فست فود ها یا حتی سایت رست فود نخواهند داشت و بانک تجارت مستقیما مبالغ فروش واحد تولیدی را در زمان مقرر به حساب آنها واریز می نمایند یعنی حتی اگر رستوران یا مشتری که از طریق سایت رست فود خرید از کارخانه انجام داده نتواند راس زمان تعیین شده حساب خود را پاس نماید بانک تجارت بابت کارمزدی که از طرفین در این خصوص دریافت می نماید مستقیما مبلغ مورد نظر را به حساب شرکت واریز و خود نسبت به مطالبه آن از رستوران مورد نظر اقدام خواهد نمود.

کارخانجات و تامین کنندگانی که در سایت رست فود بعنو.ان فروشنده ثبت نام و فعالیت می نمایند نیازی به ارائه وثیقه در این خصوص ندارند.

مثال : اگر یک کارخانه ماهیانه فروشی معادل یکصد و بیست میلیون تومان از طریق سایت رست فود انجام دهد و بخواهد حسابهای خود را یک ماه یکبار تسویه نماید ، کارمزد سالیانه ضمانت برای این مبلغ 6.000.000 تومان (5 % از مبلغ فروش) می باشد که برای یک ماه کارمزد تقسیم بر دوازده و معادل 500.000 تومان خواهد بود. (در واقع شما برای ترغیب مشتریان خود و افزایش فروش ماهیانه 120میلیون تومان و تضمین پرداخت حساب های باز خود معادل 500.000 تومان هزینه می نمایید که از 5/0 درصد فروش هم کمتر است )